Het Streekproducten project
Swiet, Sâlt en Sân

 
 

Algemeen

Swiet staat voor het zoete water van de meren, Sâlt voor het zoute van de Waddenzee en Sân voor het woudengebied.
Vier partijen hebben zich verenigd in dit twee- jarige project. Het zijn de Waddengroep, Stichting Wrâldfrucht, Stichting de Marren en Nordwin College. 
Het doel is het stimuleren van de ontwikkeling van de streekproductensector in Fryslân.
 
Met dit project willen we een bijdrage leveren aan het oplossen van de versnippering en distributie van de streekproducten door marketing en innovatie te ondersteunen en we willen de keurmerkorganisaties van erkende streekproducten in de streken uitbreiden en versterken.
 

 Uitdaging

  • De afzet van de producten en de distributie van producten verbeteren
  • Versterken en uitbreiden van de 3 friese keurmerkorganisaties Waddengoud, Wâldpyk en De Marren door marketing en innovaties.
  • Informatie over streekproducten makkelijker vindbaar maken voor producent en consument
  • Het onder de aandacht brengen van echte streekproducten met het keurmerk Erkend Streekproduct bij de consument, horeca en detailhandel.

Wat gebeurt er? 

 

In de eerst twee jaren hebben we gewerkt aan het verstevigen van de positie van de streekkeurmerken van Waddengoud en Wâldpyk.
De productenlijst bevat naast lekkernijen nu ook diensten uit de Wadden. In het waddengoudgebied weten steeds meer ondernemers verbindingen met elkaar te leggen onder het thema Waddengoud. Wrâldfrucht zet haar merk Wâldpyk steviger in de markt door hun assortiment uit de friese wouden uit te breiden en samen te werken. Bijvoorbeeld zijn in 2014 koelversmaaltijden van Wâldpykproducten op de markt gekomen en is de Food Walk door het gebied ontwikkeld. Stichting de Marren is onder dit project opgericht voor producenten in het Friese Merengebied. Een kleine groep producenten is in dit beginstadium bij het keurmerk in de Marren aangesloten. De stichting richt zich op marketing en afzet van de producten van deze producenten. Nordwin College Cursus & Contract ondersteunt door met het onderwijs in te zetten op innovatie en door de provinciebrede projectonderdelen en de algemene organisatie van het project op zich te nemen.
In 2016 is de tweede fase van het project gestart. De pijlen zijn nu gericht op het opzetten van een Fryslân breed keurmerk. Dit kan naast de streekkeurmerken bestaan. Bijvoorbeeld appeltaart en bier hebben producten uit een bredere regio nodig. Deze kunnen nu onder het Fryske keurmerk produceren. Een heel mooi merk om ook uit te dragen tijdens de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018!

 

 

 Erkende streekproducten 

Streekproducten worden in de streek geproduceerd en geteeld, bestaan uit ingredienten uit de streek en zorgen voor minder voedselkilometers en meer werkgelegenheid. Deze gebiedsspecifieke producten staan garant voor meer beleving van het gebied, wat ten gunste werkt voor recreatie en toerisme. Het keurmerk Erkend Streekproduct staat voor de echtheid van de streekproducten. Jam geproduceerd elders in europa met een fries vlaggetje er op draagt minimaal bij aan bovenstaande waarden en we zouden graag willen dat consumenten hierover voldoende zijn geïnformeerd zodat zij bewust hun keuzes kunnen maken.
 
 
 
 
Voor meer info over het project Swiet, Sâlt en Sân kunt u contact opnemen met
Jenneke van der Heide
j.vanderheide@nordwincollege.nl
058-2534000 of 06-10645560 
 

Swiet, Sâlt en Sân wordt mogelijk gemaakt door